Vítáme vás Na Smrťáku

Během letních prázdnin pro vás máme připravenu spoustu zajímavých akcí. K dispozici jsou vám denně terénní minikáry.

Každý návštěvník zakoupením jízdy souhlasí s PROVOZNÍM ŘÁDEM - viz odkaz

Provozní doba vleku terenních minikár se v jednotlivých měsících roku různí - viz odkaz

Ceny jednotlivých jízd jsou uvedeny v ceníku. Lze získat hromadné slevy.

Provozovatel:

Mgr. Emil Vodák

Telefon:

+420 736 460 889

E-mail:

emilvodak@seznam.cz